Σεμινάρια Επαγγελματιών Υγείας

Seminario-fonis

Σεμινάριο “Φωνή και στάση του σώματος στην επιτυχή επικοινωνία”

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του Κέντρου Εκπαίδευσης & Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών, το Σάββατο 12 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί σεμινάριο με θέμα “Φωνή και στάση του σώματος στην επιτυχή επικοινωνία του Επαγγελματία Υγείας”.