Χωρίς κατηγορία

Kids-seminar

Σεμινάρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης “Ο ρόλος του Μικροβιώματος στον οργανισμό” & “Το πρόβλημα της μικροβιακής αντοχής”

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του ΚΕΑΔΔ, θα πραγματοποιηθεί δίωρο Σεμινάριο με θέμα “Τεχνικές εκμάθησης δεξιοτήτων διατροφής για παιδιά δημοτικού”…